Nedan är en introduktionsvideo skapad av weusecoins.com